Terug naar Stichting Building People Bringing LIFE

Vacatures in het bestuur

Het bestuur van stichting Building People Bringing Life zoekt twee nieuwe bestuurders! De huidige voorzitter neemt na acht jaar afscheid. En vanwege de groei van het werk zoeken we uitbreiding met een extra algemeen bestuurslid met aandachtsgebied fondsenwerving.

Achtergrond

BPBL is opgericht om Frank en Sandra Obdam te ondersteunen in hun werk in Lichinga, Mozambique. Zij zijn verbonden aan YWAM (Youth with a Mission) als zendings- en ontwikkelingswerkers en werken aan sociale, geestelijke en materiële ontwikkeling van de lokale gemeenschap via onderwijs, gezondheidszorg, (maatschappelijke) projecten en ontwikkelingswerk. De stichting verzorgt het financieel beheer van het werk, ondersteunt bij fondsenwerving en communicatie en adviseert Frank en Sandra rond projecten en initiatieven. Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen, met de wens dit in 2024 uit te breiden naar vier.

Het bestuur komt drie tot vier keer per jaar bijeen (deels fysiek, deels online). Daarnaast is regelmatig overleg met de zgn Thuisfrontcommissie. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar (her)benoemd.

Voor de komende tijd heeft het bestuur drie speerpunten vastgesteld: het verder ontwikkelen van financiële en organisatorische kaders die passen bij de groei van het werk, het evalueren van de rolverdeling tussen o.a. bestuur en Thuisfrontcommissie en aandacht voor de ontwikkelingen rond goed bestuur (WBTR).


Vacature: voorzitter

per 1 mei 2024 of zsm daarna

Ter vervanging van de huidige voorzitter zoeken wij een inspirerend en betrokken bestuurder die het werk naar een volgende fase kan leiden.

De voorzitter van de stichting is iemand die:

 • verantwoordelijk is voor het voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen
 • zorgdraagt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging van bestuursleden
 • de stichting vertegenwoordigt in externe besluitvorming en waar nodig het ‘gezicht’ naar buiten is 
 • in het algemeen leiding geeft aan het bestuur en de stichting.

Wat wij vragen:

 • heeft en ontwikkelt een duidelijke visie voor de organisatie
 • kan strategisch richting/sturing geven aan vergaderingen en bijeenkomsten
 • heeft kennis van besluitvormings- en beleidsvormingsprocessen
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan goed met mensen omgaan
 • weet de identiteit van de stichting bestuurlijk en praktisch vorm te geven.

Wat wij bieden:

 • een zinvolle en verantwoordelijke vrijwillige functie in een leuk bestuur
 • een interessante veranderopdracht
 • directe betrokkenheid bij zendings- en ontwikkelingswerk in een van de minst ontwikkelde gebieden ter wereld
 • de mogelijkheid om je bestuurlijke ervaring op te bouwen en uit te breiden

Vacature: algemeen bestuurslid

met aandachtsgebied fondsenwerving
per 1 augustus 2024 of zsm daarna

Voor de uitbreiding van het bestuur zoeken wij een algemeen bestuurslid dat zich richt op de verdere ontwikkeling van fondsenwerving, in samenwerking met de werkers.

Het algemeen bestuurslid is iemand die:

 • actief meedenkt en -werkt aan de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur
 • mede het beleid van de stichting bepaalt
 • samen met de werkers plannen en activiteiten rond fondsenwerving initieert en uitvoert c.q. delegeert
 • indien nodig andere bestuursleden vervangt

Wat wij vragen:

 • heeft en ontwikkelt een duidelijke visie voor fondsenwerving
 • neemt actief deel aan vergaderingen en bijeenkomsten
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan goed met mensen omgaan
 • is ondernemend en initiatiefrijk

Wat wij bieden:

 • een zinvolle en verantwoordelijke vrijwillige functie in een leuk bestuur
 • directe betrokkenheid bij zendings- en ontwikkelingswerk in een van de minst ontwikkelde gebieden ter wereld
 • de mogelijkheid om je bestuurlijke ervaring op te bouwen en uit te breiden

Voor alle bestuurders van BPBL gelden de volgende algemene kwalificaties: 

 • is een toegewijde volgeling van Jezus Christus
 • is actief lid van een christelijke geloofsgemeenschap die zich verbonden weet met het werk van Frank en Sandra Obdam
 • heeft een passie voor medemensen en voor zending, evangelisatie en ontwikkelingswerk
 • heeft bestuurlijke kwaliteiten en de bereidheid zich daar verder in te ontwikkelen
 • heeft een goede naam en goede referenties
 • is een teamspeler die het belang van het werk voorop stelt.

Meer informatie en reageren

Heb je vragen of wil je iets meer horen over het bestuur, neem dan contact op met de voorzitter, Mark de Boer (06-42747151 | mark@boerenroem.nl) of met Frank & Sandra Obdam (contactgegevens). Op aanvraag zijn uitgebreidere functieprofielen beschikbaar.

Wil je reageren op een van beide functies? Stuur voor 15 april een mail met motivatie via onderstaand formulier. Het is de bedoeling om eerst de functie van voorzitter in te vullen en vervolgens die van algemeen bestuurslid.

Ik heb belangstelling voor de functie van:(vereist)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.franksandra.nl/anbi/vacatures-in-het-bestuur/