Stichting Building People Bringing LIFE

Het werk van Frank en Sandra in Mozambique wordt vanuit Nederland ondersteund door Stichting Building People Bringing LIFE. Frank en Sandra zijn in 2008 uitgezonden door Rafael Almere en voor hun levensonderhoud en werk volledig afhankelijk van giften. Begin 2016 is stichting BPBL opgericht om de groei van het werk beter te ondersteunen.

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina staan alle voor de ANBI-verklaring benodigde gegevens vermeld.

Naam instelling:

Stichting Building People Bringing Life, statutair gevestigd te Almere.

RSIN-nummer / KvK-nummer:

RSIN 855973894 / KvK 65084128

Contactgegevens, doelstelling, bestuurssamenstelling, namen van bestuurders, beloningsbeleid en beleidsplan:

Beleidsplan 2022 – 2025

Financiële verantwoording:

Activiteitenverslag:

BPBL Activiteitenverslag 2022

Voor persoonlijke verslagen van de activiteiten in 2022/2023, zie de volgende nieuwsbrieven:

AVG en privacy

Lees hier hoe stichting Building People Bringing LIFE omgaat met uw gegevens.

Ondersteuning

Wil je het werk van stichting Building People Bringing LIFE ondersteunen? Vul dan dit formulier in om een gift te geven!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.franksandra.nl/anbi/

Declareren

Privacystatement

Stichting BPBL verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke …